Sociaal

Sponsor je u ons of kom je naar onze activiteiten, dan mag je er zeker van zijn dat jouw geld goed besteed wordt. Hieronder vind je enkele voorbeelden van sociale projecten die we steunen.

AVE REGINA


Ave Regina biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassen met een bijzondere ondersteuningsnood - en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgbehoeften. Hiermee wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving beoogd. 


In functie van hun noden bieden we financiële hulp om een bepaald project te realiseren. Zo sponsorden we bv. een tovertafel, een snoezelruimte en tijdens de pandemie sanitaire zuilen.

IEDEREEN HAREN IN DE WIND


We steunden Iedereen haren in de wind voor de aankoop van een riksja voor de inwoners en omwonenden van wzc De Kouter in Oud-Heverlee.KINDERWERKING FABOTA


Kinder- en buurtwerking Fabota – dat deel uitmaakt van ‘t Lampeke - is een werking voor kinderen (kleuters en lagere school) uit de buurt van de Ridderstraat in Leuven. Het zorgt voor huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang en een vakantiewerking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.


We zorgen ervoor dat de kinderen een leuk pakje krijgen van Sinterklaas en nog iets extra zoals fietshelmen of draagbare muziekboxen. Tijdens de pandemie hebben we hen financieel gesteund bij de aankoop van laptops en voeding.LUCIA


Lucia helpt zwangere vrouwen en jonge kinderen van één- of tweeoudergezinnen, die tijdelijk in bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn en in een uitzichtloze situatie dreigen weg te zakken.

Door een tijdige en tijdelijke extra financiële ondersteuning, gekoppeld aan een integrale begeleiding door een erkende sociale organisatie, wil vzw LUCIA die gezinnen terug op het goede spoor zetten.


We steunen deze vzw financieel, zodat ze bv. maaltijden kunnen aanbieden, bepaalde schoolkosten kunnen betalen, laptops kunnen aankopen...OPEN KAMP


Open Kamp is een kamp voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren georganiseerd door de scouts- en gidsenleiding. De openkampleiding trekt er met hen op uit om ze te laten proeven van het scouts- en gidsenleven.


We steunen hen financieel om workshops te doen. In 2021was dat bv. een improvisatie-, slam poetry- en circusworkhop.


PANAL


PANAL (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven) geeft zorg en steun aan patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en het sterven binnen afzienbare tijd verwacht kan worden.


De aandacht gaat naar pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, de ziektebeleving van de patiënt en zijn omgeving, de sociale relaties en de levensbeschouwelijke zingeving.


Dankzij onze financiële steun kon PANAL materiaal en boeken kopen voor hun koesterkoffers. Die dienen voor de ondersteuning van kinderen en jongeren in gezinnen met iemand die palliatief is. Tijdens de coronacrisis hebben we hen mondmaskers geschonken.POLLY'S RANCH FOR SPECIAL KIDS


Kinderen met een beperking tussen 3 en 18 jaar kunnen hier terecht voor verschillende activiteiten met pony's. Ze kunnen er rijlessen volgen, de pony's verzorgen of knuffelen. Dat allemaal volgens de individuele behoeften van elk kind. In 2022 sponsorden we een kind, zodat het kon deelnemen aan hun zomerkamp.SAMEN ALTIJD WARMER


Samen met Lions Club Leuven hebben we onze schouders gestoken onder dit burgerinitiatief. Het zamelt geld in voor goede doelen uit de regio Groot-LeuvenPVT SALVENBOS


PVT Salvenbos is één van onze nieuwe sociale projecten. We hebben hen met veel plezier doe-het-zelfmateriaal geschonken voor hun houtatelier.DE SPIEGEL


De Spiegel is een behandelcentrum voor mensen met een problematiek van verslaving. Ze bieden een kwalitatief en gedifferentieerd ambulant en residentieel behandelaanbod waarin verantwoordelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centrale waarden zijn op alle niveaus.


We sponsorden hen met plezier bij de aankoop van een serre, waarin de cliënten zelf groenten kweken.VECHTERSVERWENDAG LEVENSLOOP LEUVEN


We steunen de Vechtersverwendag van Levensloop Leuven. Dit is een dag ontstressen en verwennerij met doelgerichte activiteiten en workshops voor mensen die tegen kanker vechten.DE WINGERD WZC


De Wingerd biedt een thuis voor personen met dementie. Omdat muziek de kracht heeft mensen te raken, zonder woorden of uitleg te ontroeren, gebruiken zij muziektherapie. Om hen daarbij te helpen hebben we een draaipauk geschonken.

Tijdens de pandemie hebben we alle inwoners, personeelsleden en vrijwilligers een bloemetje geschonken om hen een hart onder de riem te steken. Ook de cupcakes hebben het personeel gedurende de tweede coronagolf erg gesmaakt.

WATERSNOOD VERVIERS


In samenwerking met Leo Club Haspengouw hebben de we de Solidariteitsactie van Lions Club Verviers gesteund. We zijn poetsproducten, producten voor persoonlijke hygiëne, babyproducten, voeding, water, katten- en hondenvoeding gaan kopen voor de slachtoffers van de watersnood in juli 2021 in en rond Verviers. In december 2021 hebben we sinterklaasactie van Lions Club Breughel en andere clubs uit Limburg zowel financieel als in natura gesteund.Ave Regina
Ave Regina
Tovertafel
Fabota
Fabota
Sinterklaas
De Wingerd wzc
De Wingerd wzc
Draaipauk
PANAL
PANAL
Koesterkoffer
De Wingerd wzc
De Wingerd wzc
Een bloemetje voor het zorgpersoneel tijdens de lockdown
De Wingerd
De Wingerd
Cupcakes
Solidariteitsactie Lions Club Verviers
Solidariteitsactie Lions Club Verviers
Watersnood juli 2021