Sociale projecten

Sponsor je ons of kom je naar onze activiteiten, dan mag je er zeker van zijn dat jouw geld goed besteed wordt. Hieronder vind je enkele voorbeelden van sociale projecten die we steunen.

ADEM


Adem (voorheen Ave Regina) biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassen met een bijzondere ondersteuningsnood - en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgbehoeften. Hiermee wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving beoogd. 


In functie van hun noden bieden we financiële hulp om een bepaald project te realiseren. Zo sponsorden we bv. een tovertafel, een snoezelruimte en tijdens de pandemie sanitaire zuilen.

KINDERWERKING FABOTA/BUURTWERKING 'T LAMPEKE


Kinder- en buurtwerking Fabota – dat deel uitmaakt van ‘t Lampeke - is een werking voor kinderen (kleuters en lagere school) uit de buurt van de Ridderstraat in Leuven. Het zorgt voor huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang en een vakantiewerking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.


We zorgen ervoor dat de kinderen een leuk pakje krijgen van Sinterklaas en nog iets extra zoals fietshelmen of draagbare muziekboxen. Of we organiseren een bbq om al hun vrijwilligers te bedanken.


KIRIKOU/HUIS VAN HET KIND LEUVEN


Kirikou verzamelt baby- en kinderkledij in goede staat voor Leuvense gezinnen die er nood aan hebben. Op die manier gaan ze de strijd tegen kinderarmoede aan. Kirikou maakt deel uit van 'Huis van het Kind Leuven'. Omdat er een groot tekort was aan nieuw meisjes- en jongensondergoed hebben we dat gesponsord.LUCIA


Lucia helpt zwangere vrouwen en jonge kinderen van één- of tweeoudergezinnen, die tijdelijk in bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn en in een uitzichtloze situatie dreigen weg te zakken.

Door een tijdige en tijdelijke extra financiële ondersteuning, gekoppeld aan een integrale begeleiding door een erkende sociale organisatie, wil vzw LUCIA die gezinnen terug op het goede spoor zetten.


We steunen deze vzw financieel, zodat ze bv. maaltijden kunnen aanbieden, bepaalde schoolkosten kunnen betalen, laptops kunnen aankopen...OPEN KAMP


Open Kamp is een kamp voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren georganiseerd door de scouts- en gidsenleiding. De openkampleiding trekt er met hen op uit om ze te laten proeven van het scouts- en gidsenleven.


We steunen hen financieel om workshops of een uitstap tijdens het kamp te doen. 


POLLY'S RANCH FOR SPECIAL KIDS


Kinderen met een beperking tussen 3 en 18 jaar kunnen hier terecht voor verschillende activiteiten met pony's. Ze kunnen er rijlessen volgen, de pony's verzorgen of knuffelen. Dat allemaal volgens de individuele behoeften van elk kind. We steunen hen op verschillende manieren. Ofwel financieel door een deelnemer van hun zomerkamp te sponsoren. Ofwel door de handen uit de mouwen te steken bij de voorbereidingen van hun zomerkamp.PVT SALVENBOS


PVT Salvenbos is één van onze nieuwe sociale projecten. We hebben hen met veel plezier doe-het-zelfmateriaal geschonken voor hun houtatelier.Adem
Adem
Tovertafel
Kinderwerking Fabota
Kinderwerking Fabota
Sinterklaas
Kirikou
Kirikou
Schenking ondergoed
Polly's Ranch for Special Kids
Polly's Ranch for Special Kids
Zomerkamp
Open kamp 2022
Open kamp 2022
Sponsoring workshops of uitstap
Kinderwerking Fabota
Kinderwerking Fabota
Schenking smartboard

DE SPIEGEL


De Spiegel is een behandelcentrum voor mensen met een problematiek van verslaving. Ze bieden een kwalitatief en gedifferentieerd ambulant en residentieel behandelaanbod waarin verantwoordelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centrale waarden zijn op alle niveaus.


We sponsorden hen met plezier bij de aankoop van een friteuse en een serre, waarin de cliënten zelf groenten kweken.