Sociaal


Sponsort u ons of komt u naar onze activiteiten, dan mag u er zeker van zijn dat uw geld goed besteed wordt. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van sociale projecten die we steunen.

DOORGANGSWONINGEN

OCMW LEUVENDe doorgangswoningen dienen voor tijdelijke opvang.

De oorzaak van dakloosheid kan heel divers zijn:

  • onbewoonbaar verklaarde woning
  • na een ramp (bv. een brand of overstroming)
  • familiaal geweld, ...


Het OCMW mag alleen maar onderdak bieden.


We hebben hen gesteund met de aankoop van keukenmateriaal en hygiënepakketten.
KINDERWERKING

FABOTA


Kinder- en buurtwerking Fabota – dat deel uitmaakt van

‘t Lampeke - is een werking voor kinderen (kleuters en lagere school) uit de buurt van de Ridderstraat in Leuven. Het zorgt voor huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang en een vakantiewerking voor maatschappelijke kwetsbare kinderen.


We zorgen ervoor dat de kinderen een leuk pakje krijgen van Sinterklaas en nog iets extra zoals fietshelmen of draagbare muziekboxen.

OPEN KAMPENOpen Kampen zijn kampen georganiseerd door de scouts- en gidsenleiding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.


De openkampleiding trekt er met hen op uit om ze te laten proeven van het scouts- en gidsenleven.


We schonken hen bv. een financiële bijdrage om een dagje naar Bobbejaanland te gaan of om workshops (bv. circus en dans) te organiseren.
AVE REGINA


Ave Regina in Lovenjoel is een zorg- en begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen.


In functie van hun noden bieden we financiële hulp om een bepaald project te realiseren.


Zo sponsorden we bv. een tovertafel en een snoezelruimte.

LUCIA vzw


Lucia vzw helpt zwangere vrouwen en jonge kinderen van één- of tweeoudergezinnen, die tijdelijk in bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn en in een uitzichtloze situatie dreigen weg te zakken.


Door een tijdige en tijdelijke extra financiële ondersteuning, gekoppeld aan een integrale begeleiding door een erkende sociale organisatie, wil vzw LUCIA die gezinnen terug op het goede spoor zetten.


We steunen deze vzw financieel, zodat ze bv. maaltijden kunnen aanbieden.PANAL vzwPANAL (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven) geeft zorg en steun aan patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en het sterven binnen afzienbare tijd verwacht kan worden.


De aandacht gaat naar pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, de ziektebeleving van de patiënt en zijn omgeving, de sociale relaties en de levensbeschouwelijke zingeving.


Dankzij onze financiële steun kon PANAL materiaal en boeken kopen voor hun koesterkoffers. Die dienen voor de ondersteuning van kinderen en jongeren in gezinnen met iemand die palliatief is.